പിജി, ബിഎഡ് ഏകജാലക പ്രവേശനം 31വരെ നീട്ടി

Oct 27, 2022 at 6:54 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL    https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP  https://chat.whatsapp.com/DU5wztjhq7IK9HulRoICZe

കോട്ടയം: മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ  2022-23 അക്കാദമിക് വർഷത്തെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ, ബി.എഡ്  ഏകജാലക പ്രവേശന നടപടികൾ ഒക്ടോബർ 31 വരെ നീട്ടി. ഒഴിവുള്ള മെറിറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക്  മൂന്നാം ഘട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽനിന്നാണ് പ്രവേശനം നൽകുക.
ഇതിനായി ഇന്ന്(ഒക്ടോബർ 28) വൈകുന്നേരം നാലുവരെ ഓൺലൈനിൽ ഓപ്ഷൻ നൽകാം.  മൂന്നാം ഘട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 29ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം 31ന് വൈകുന്നേരം നാലിന് അവസാനിക്കും. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ കോളജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശനം നേടണം.

\"\"  

Follow us on

Related News