പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപരിചമുള്ളവര്‍ക്ക് നിര്‍ദിഷ്ട യോഗ്യതകളില്ലെങ്കിലും നിയമനം നേടാം

Oct 2, 2022 at 9:46 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Lhv0jNPe0Bb5ZwbXmu90iJ

ന്യൂഡൽഹി: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രഫസർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് (അധ്യാപകർ) ആയി വിവിധ മേഖലകളിൽ 15 വർഷമെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവരെ നിയമിക്കാമെന്ന് യുജിസിയുടെ പുതിയ മാർഗരേഖ.

\"\"

ഇത്തരത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നിർദിഷ്ട അധ്യാപക യോഗ്യതകൾ വേണ്ട. അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യാപക തസ്തികകൾക്കു പുറമെയാണ് ഇവരെ നിയമിക്കേണ്ടത്. നിലവിലുള്ള തസ്തികകളെ ബാധിക്കാതെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആദ്യനിയമനം എന്നാണ് യുജിസി മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നത്.

\"\"

പരമാവധി 4 വർഷത്തിൽ കൂടാനും പാടില്ല. വിരമിച്ച അധ്യാപകരെ പരിഗണിക്കരുത്. വേതനം നൽകാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പണമോ സഹായധനമോ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും യുജിസി പറയുന്നു.

\"\"

Follow us on

Related News