വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ

പിഎച്ച്ഡി പരീക്ഷ: ഹാൾടിക്കറ്റ് 9ന്

Published on : September 07 - 2021 | 2:19 pm

കോട്ടയം: എംജി സർവകലാശാലയുടെ അംഗീകൃത ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 2019ൽ പിഎച്ച്ഡിക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കും സെക്കന്റ് സ്പെഷ്യൽ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും 2018 സെക്കന്റ് സ്പെൽ പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥികൾക്കും സപ്ലിമെന്ററിക്കാർക്കുമുള്ള കോഴ്സ് 1, കോഴ്സ് 2, കോഴ്സ് 4 പരീക്ഷ കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളജ്, എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെപ്തംബർ 14, 15, 16 തീയതികളിൽ നടക്കും. സെപ്തംബർ 23ന് നടക്കുന്ന കോഴ്സ് 3 പരീക്ഷ അതത് റിസർച്ച് സെന്ററുകളിലാണ്നടക്കുക. ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ http://distance.mgu.ac.in/mguPhd എന്ന ലിങ്കിലൂടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ് വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് സെപ്തംബർ ഒൻപതിന് വൈകീട്ട് മുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. വിശദവിവരത്തിന് ഫോൺ: 0481-2732947

0 Comments

Related NewsRelated News