എം.ജി സര്‍വകലാശാല അറിയിപ്പുകള്‍

കോട്ടയം: 2021 ഫെബ്രുവരി 16, 18, 20, 22, 24 തീയതികളില്‍ നടത്താനിരുന്ന ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക് (2015 അഡ്മിഷന്‍ മുതല്‍ – റഗുലര്‍/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി – സീപാസ്) പരീക്ഷകള്‍ യഥാക്രമം മാര്‍ച്ച് 22, 24, 26, 29, 31 തീയതികളില്‍ നടക്കും. പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിന് മാറ്റമില്ല.

വൈവാവോസി
2021 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടന്ന ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ് (റഗുലര്‍/സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട് മൂല്യനിര്‍ണയവും വൈവാവോസിയും മാര്‍ച്ച് 15 മുതല്‍ 17 വരെ (രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 4.30 വരെ) പാലാ സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജിയില്‍ നടക്കും.

Share this post

scroll to top