ജനുവരിയോടെ പാഠഭാഗങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണം; ആശങ്കയിലായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

കൊച്ചി: ഡിജിറ്റല്‍ ക്ലാസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി ജനുവരിയോടെ പത്ത്, പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങള്‍ പഠിപ്പിച്ച് തീര്‍ത്ത് റിവിഷന്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുമ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ്. ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പാഠഭാഗങ്ങള്‍ പഠിച്ച് തീര്‍ക്കും എന്നാണ് കുട്ടികളെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന കാര്യം. ഇതുവരെ പകുതിയില്‍ താഴെ പാഠഭാഗങ്ങളെ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുള്ളു പോരാതെ റിവിഷന്‍ ആരംഭിക്കണം, ലാബ് അടക്കമുള്ള പ്രാക്ടിക്കല്‍ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കണം ഇതെല്ലാം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം. വിക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളെയാണ് ഇത് ഏറെ ബാധിക്കുക. നിലവില്‍ മാക്‌സിലെ 13 പാഠഭാഗങ്ങളില്‍ അഞ്ച് പാഠം മാത്രമാണ് പൂര്‍ത്തിയായത്. കെമിസ്ട്രി 16ല്‍ നാലും ഫിസിക്സ് 15ല്‍ മൂന്നും ഭാഗങ്ങളും, ബാക്കി വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെ.

Share this post

scroll to top