പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

GATE 2024 പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 3മുതൽ: രജിസ്‌ട്രേഷൻ നാളെ അവസാനിക്കും

Oct 4, 2023 at 5:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ബംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നിവയിലെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (ഗേറ്റ്) 2024-ന്റെ റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെ അവസാനിക്കും. http://gate2024.iisc.ac.in വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം. 2024 ഫെബ്രുവരി 3നാണ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുക.
പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന തീയതികൾ താഴെ.


🔵രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 5.
🔵 ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ/ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയുടെ അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 13.
🔵ഗേറ്റ് അപേക്ഷയിലെ തിരുതലുകൾക്ക് നവംബർ 7 മുതൽ 11വരെ അവസരം.
🔵 ഗേറ്റ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ജനുവരി 3ന്.
🔵ഗേറ്റ് 2024 പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 3, 4, 10, 11 തീയതികളിൽ നടക്കും.
🔵ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ പോർട്ടലിൽ ഉത്തര സൂചിക ലഭ്യമാകും.
🔵ഗേറ്റ് 2024 പരീക്ഷാഫലം മാർച്ച് 16ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Follow us on

Related News