എംജി പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു, പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ, പരീക്ഷകൾ

Aug 26, 2023 at 5:00 pm

Follow us on

കോട്ടയം:മഹാത്മാ ഗാന്ധി സര്‍വകലാശാല സെപ്റ്റംബര്‍ നാല്, അഞ്ച്, ഏഴ്,എട്ട് തീയതികളില്‍ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതിയ തീയതികള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കും.

പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്.സി സുവോളജി(2022 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2021 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റും സപ്ലിമെന്‍ററിയും, 2019,2020 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി- മാര്‍ച്ച് 2023) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് സെപ്റ്റംബര്‍ 11 വരെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷിക്കാം.

ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ടൂറിസം ആന്‍ഡ് ട്രാവല്‍ മാനേജ്മെന്‍റ്(2022 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2021 അഡ്മിഷന്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, 2019,2020,2021 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് സെപ്റ്റംബര്‍ 11 വരെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷിക്കാം.

എം.ആര്‍ക്ക് ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍(സെപ്റ്റംബര്‍ 2022), രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍(ഡിസംബര്‍ 2022), മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍(2023 ജനുവരി) പരീക്ഷകളുടെ(2020 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍) ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ സെപ്റ്റബര്‍ 11നു മുന്‍പ് പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറുടെ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.

ഈ വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ഐ.എം.സി.എ (2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2017-2020 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി) ഡി.ഡി.എം.സി.എ(2015-2016 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി, 2014 അഡ്മിഷന്‍ മെവ്സി ചാന്‍സ്) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പൂനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും സെപ്റ്റംബര്‍ 11 വരെ പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറുടെ ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാം.

എം.എസ്.സി ക്ലിനിക്കല്‍ ന്യുട്രീഷ്യന്‍ ആന്‍റ് ഡയറ്റെറ്റിക്സ് ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ -മാര്‍ച്ച് 2023 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് സെപ്റ്റംബര്‍ 11 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. വിശദാംശങ്ങള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

പരീക്ഷാ തീയതി
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് അണ്ടര്‍ഗ്രാജ്വേറ്റ്(2009 -2012 അഡ്മിഷനുകള്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റും മെഴ്സി ചാന്‍സും) പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബര്‍ 21 മുതല്‍ നടക്കും.

സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ മലയാളം(2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2019, 2020 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി- ജൂണ്‍ 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട്/ കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് വൈവ പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബര്‍ 11, 12 തീയതികളില്‍ നടക്കും. വിശദമായ ടൈം ടേബിള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്.സി സുവോളജി (സി.എസ്.എസ്-2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2019, 2020 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി-ജൂണ്‍ 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട് ഇവാലുവേഷനും വൈവ വോസിയും സെപ്റ്റംബര്‍ 11 മുതല്‍ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കും.

പ്രാക്ടിക്കല്‍
നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എസ്.സി മൈക്രോ ബയോളജി(കോര്‍/കോംപ്ലിമെന്‍ററി- മോഡല്‍ 3, സി.ബി.സി.എസ് -2021 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍-ജൂണ്‍ 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകളും എം.എസ്.സി ബോട്ടണി(സി.എസ്.എസ്-2021 അഡ്മിഷന്‍ റെഗുലര്‍, 2019, 2020 അഡ്മിഷനുകള്‍ സപ്ലിമെന്‍ററി -ജൂണ്‍ 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കല്‍, പ്രോജക്ട് ഇവാല്യുവേഷന്‍, വൈവ വോസി എന്നിവയും സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തില്‍ നടത്തും.

Follow us on

Related News