പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും അവധിക്കാല പരിശീലനം: മെയ്‌ 20മുതൽ തുടക്കംകെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർസിൽ പ്രവേശനംസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പച്ചമലയാളം കോഴ്സ്: അപേക്ഷ 30വരെകാലിക്കറ്റിൽ പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷ 26വരെകേരള ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് നിയമനം: ആകെ 479 ഒഴിവുകൾസെറിബ്രൽ പാൾസിയെ അതിജീവിച്ച് ശാരിക സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്KEAM 2024: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രൊജക്ടുകളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവസരം

Aug 5, 2023 at 5:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:സർക്കാർ വനിതാ കോളജിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, വിഷയങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രൊജക്ടുകളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒഴിവുണ്ട്. അപേക്ഷകൾക്കും മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കും: https://docs.google.com/forms/d/1RPm53RYfSiNw0Dvx10kwwqgk2aLJngwlwVg4F. അപേക്ഷ 30 വരെ സ്വീകരിക്കും. തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സെപ്റ്റംബർ 4ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കോളജിൽ അഭിമുഖം നടത്തും. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 8592948870, 8075661718 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം.

Follow us on

Related News