പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിമാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ അനധ്യാപക തസ്തികയിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 5വരെആർസിഎഫ്എല്ലിൽ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 19വരെസൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവുകൾ: കൊച്ചിയിൽ 22മുതൽ അഭിമുഖംകെഎസ്ആർടിസിയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവ്: യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസികേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 22വരെകാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 30വരെവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: അഭിമുഖ തീയതികൾ അറിയാംവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: ഒഎംആർ പരീക്ഷാ തീയതികൾഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പരീക്ഷ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 14വരെ

ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വാർത്തകൾ: ബി.ഡി.എസ് പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ, ബി.എസ്.സി എംഎൽടി പരീക്ഷ, ബിഫാം ടൈം ടേബിൾ, ബി.എസ്.സി ഡയാലിസിസ് ടൈം ടേബിൾ

May 30, 2023 at 6:00 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/DRpNCoPl6UWGt1uknNk9db

തൃശൂർ:കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാല ജൂലൈ 3മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അവസാന വർഷ ബി.ഡി.എസ് ഡിഗ്രി പാർട്ട് 1 സപ്ലിമെന്ററി (2010 & 2016 സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് 2023 ജൂൺ 3മുതൽ 15 വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി ജൂൺ 17 വരേയും, 335/- രൂപ സൂപ്പർ ഫൈനോടുകൂടി ജൂൺ 20 വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

ബി.എസ്.സി എംഎൽടി സപ്ലിമെന്ററി
പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ

2023 ജൂലൈ 3 മുതലാരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ ബി.എസ്.സി എംഎൽടി
ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2010, 2015 & 2016 സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് 2023 ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ 13വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഓരോ ചോദ്യപേപ്പർ കോഡിനും 110/രൂപ ഫൈനോടുകൂടി ജൂൺ 15 വരേയും, 335/- രൂപ സൂപ്പർ ഫൈനോടുകൂടി ജൂൺ 17 വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

\"\"

റെഗുലർ പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ
2023 ജൂൺ 5 മുതലാരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി.എസ്.സി ഡയാലിസിസ്
ടെക്നോളജി ഡിഗ്രി റെഗുലർ (2019 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ബിഫാം ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ തിയതി
2023 ജൂൺ 5 മുതലാരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി ഫാം ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി
(2010 & 2012 സ്കീം) പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

\"\"

Follow us on

Related News