പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൈനിങ് ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ റിസർച്ചിൽ 60 ഒഴിവുകൾ: താത്കാലിക നിയമനം

Feb 27, 2022 at 5:53 pm

Follow us on

JOIN OUR WHATS APP GROUP https://chat.whatsapp.com/FyyfPtfe7UH0SaSpt5RgSW

ജാർഖണ്ഡ്: സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൈനിങ് ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ റിസർച്ചിൽ പ്രോജെക്ട് സ്റ്റാഫ്‌ തസ്തികയിലേക്കുള്ള 60 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥയിലാണ് നിയമനം. പ്രോജെക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 40 ഒഴിവുകളും പ്രോജെക്ട് അസോസിയേറ്റ് 1 തസ്തികയിൽ 20 ഒഴിവുകളുമാണുള്ളത്.
മാർച്ച്‌ 8 മുതൽ 15 വരെ യുള്ള തീയതികളിലായിട്ട് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

യോഗ്യത: പ്രോജെക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്: ബി.എസ്.സി, ബി.എസ്.സി. ജിയോളജി, കെമിസ്ട്രി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ എന്നിവയിലേതെങ്കിലും 65 ശതമാനം മാർക്കോടെ വിജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രോജെക്ട് അസോസിയേറ്റ് 1: ജിയോളജി, അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി, കെമിസ്ട്രി, അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് വിഷയങ്ങളിൽ ബി.ഇ, ബി.ടെക് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ വിജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : https://cimfr.nic.in/

Follow us on

Related News