വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ

സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചു: കർശന സുരക്ഷ

Published on : September 24 - 2021 | 10:07 am

തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതിയിൽ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. രാവിലെ 9.40ന്പ രീക്ഷ ആരംഭിച്ചു. 20 മിനുട്ട് കൂൾ ഓഫ് ടൈം അനുവദിച്ചു.

ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ന് SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY, ELECTRONIC SERVICE TECHNOLOGY
(OLD), ELECTRONIC SYSTEMS പരീക്ഷകളും വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ന് Entrepreneurship Development പരീക്ഷയുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ 28ന് CHEMISTRY, HISTORY, ISLAMIC HISTORY & CULTURE, BUSINESS
STUDIES, COMMUNICATIVE ENGLISH പരീക്ഷകളാണ് നടക്കുക 28ന് വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ Chemistry /History/Business studies പരീക്ഷകൾ നടക്കും.

ഇന്ന് ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ 18ന് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം. വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ 13നാണ് അവസാനിക്കുക. ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇന്ന്
പരീക്ഷകൾക്കിടയിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു ദിവസം വരെ ഇടവേളകൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും രക്ഷിതാക്കളുടേയും ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്.

0 Comments

Related NewsRelated News