വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ

ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ എയ്ഡഡ് കോളജുകളെ എംപാനൽ ചെയ്യും

Published on : September 06 - 2021 | 10:03 pm

തിരുവനന്തപുരം: യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി/ കോളജുകളിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളജുകളെ എംപാനൽ ചെയ്യാൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അധ്യാപക യോഗ്യതയ്ക്കും ഗവേഷണ ഫെല്ലോഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനുമായുള്ള യു.ജി.സി/ സി.എസ്.ഐ.ആർ സി.എസ്.ഐ.ആർ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ  എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. യു.ജി.സി/ സി.എസ്.ഐ.ആർ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിലായിരിക്കണം പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കോളേജിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കോളേജിന് അകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ള അധ്യാപകരുടെയും പരിശീലകരുടെയും സേവനം സ്വീകരിക്കും. ഫാക്കൽറ്റി റെമ്യൂണറേഷൻ, ഭരണ ചെലവ് എന്നിവയ്ക്ക് പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപവരെ അനുവദിക്കും.
താൽപര്യമുള്ള എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഫോമിൽ സെപ്റ്റംബർ 10നകംഅപേക്ഷ  [email protected] ലേക്ക് അയയ്ക്കണം. വെബ്‌സൈറ്റ്: http://.minority welfare.kerala.gov.in.

0 Comments

Related NewsRelated News