പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് അവസരം: 12വരെ അപേക്ഷിക്കാം

Sep 6, 2021 at 1:25 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം: സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലെപ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ. ഒഴിവുള്ള തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ നിയമനത്തിനായി ഇപ്പൊൾ അപേക്ഷിക്കാം.
സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ
( ഒരു ഒഴിവ് )
യോഗ്യത: M. Tech (സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
പ്രവർത്തിപരിചയം: 3 വർഷം
പ്രായം: 35 വയസ് വരെ
പ്രതിമാസശമ്പളം: 40,000 രൂപ
സീനിയർ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) – 2 ഒഴിവുകൾ
യോഗ്യത: B. Tech(സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്) /
ഡിപ്ലോമ ( സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്)
പ്രവർത്തിപരിചയം: 4 വർഷം ( B. Tech)/ 8 വർഷം (ഡിപ്ലോമ)
പ്രായപരിധി 35 വയസ്
പ്രതിമാസശമ്പളം: 40,000 രൂപ.

JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/JB56BFynMH0LT2v9n2cHdH


സീനിയർ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ
(ഇലക്ട്രിക്കൽ) ഒരൊഴിവ്.
യോഗ്യത: B. Tech( ഇലക്ട്രിക്കൽ
എഞ്ചിനീയറിങ്) / ഡിപ്ലോമ (ഇലക്ട്രിക്കൽ
എഞ്ചിനീയറിങ്)
പ്രവർത്തിപരിചയം: 4 വർഷം ( B. Tech)/ 8 വർഷം (ഡിപ്ലോമ)
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്
പ്രതിമാസശമ്പളം: 40,000 രൂപ
സീനിയർ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ (എംഇപി)
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: B. Tech( ഇലക്ട്രിക്കൽ/ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്) / ഡിപ്ലോമ (ഇലക്ട്രിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്)
പ്രവർത്തിപരിചയം: 4 വർഷം ( B. Tech)/ 8 വർഷം (ഡിപ്ലോമ)
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്
മാസശമ്പളം: 40,000 രൂപ
ക്വാളിറ്റി സർവേയർ
(2ഒഴിവുകൾ)
യോഗ്യത: B. Tech(സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്) /
ഡിപ്ലോമ (സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്)
പരിചയം: 4 വർഷം ( B. Tech)/ 8 വർഷം (ഡിപ്ലോമ)
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 40,000 രൂപ
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാനതിയതി: സെപ്റ്റംബർ 12
വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ലിങ്കിൽ

https://recruitopen.com/cmd/cmd3.html

Follow us on

Related News