വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ
Published on : September 05 - 2021 | 12:54 pm


എടപ്പാൾ: വെറൂർ എയുപി സ്ക്കൂളിൽ സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ അധ്യാപകദിനം ആഘോഷിച്ചു. ഓൺലൈൻ വഴി നടന്ന പരിപാടി ഗൈഡ്സ് ജില്ലാ ട്രൈയിനിങ്ങ് കമ്മീഷണർ വി.കെ കോമളവല്ലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ ഓർഗനൈസിങ്ങ് കമ്മീഷണർ ഷൈബി.ജെ.പാലക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്ക്കൂൾ മാനേജർ ഷൈസൻ. ജെ. പാലക്കൽ, പ്രധാനധ്യാപകൻ സി.ലിജു, സീനി, സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ പ്രെസ്റ്റി ജോസ്, സ്വാതി കൃഷ്ണ, റിനു മിസ്‌രിയ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

0 Comments

Related News

Common Forms

Common Forms

Related News

മഹാരാജാസ് ടെക്‌നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ലാറ്ററൽ എൻട്രി

മഹാരാജാസ് ടെക്‌നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ലാറ്ററൽ എൻട്രി

ലാറ്ററൽ എൻട്രി പ്രവേശനത്തിനായി തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഡിപ്ലോമ ലാറ്ററൽ എൻട്രി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും മഹാരാജാസ് ടെക്‌നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക്