ജെ.ഇ.ഇ മെയിന്‍ മാര്‍ച്ച് സെഷന്‍ പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി: ജെ.ഇ.ഇ മെയിന്‍ മാര്‍ച്ച് സെഷന്‍ പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചു. രാവിലെയും (9am to12 noon) ഉച്ചയ്ക്കുമായി (3to6) രണ്ട് സെഷനായാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 18ന് പരീക്ഷ അവസാനിക്കും. 6.19 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് പരീക്ഷയ്ക്കായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Share this post

scroll to top