എം.ജി സര്‍വകലാശാല പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തിയതികള്‍

കോട്ടയം: മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് നടത്താനിരുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ./ എം.എസ് സി./ എം.കോം/ എം.സി.ജെ./ എം.എസ്.ഡബ്ല്യു./ എം.എം.എച്ച്./ എം.ടി.എ. ആന്റ് എം.ടി.ടി.എം. (സി.എസ്.എസ്. – 2019 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍/2015, 2016, 2017, 2018 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി/ 2012, 2013, 2014 അഡ്മിഷന്‍ മേഴ്‌സി ചാന്‍സ്) പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് 15ന് ആരംഭിക്കും. ടൈം ടേബിളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും സര്‍വ്വകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

  • മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ റെഗുലര്‍/സപ്ലിമെന്ററി എല്‍.എല്‍.ബി പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച 8 ന് ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈം ടേബിള്‍ സര്‍വ്വകലാശാല വെബ് സൈറ്റില്‍.
  • മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ (ക്രിമിനോളജി) , എല്‍.എല്‍.ബി (ഓണേഴ്‌സ് ), ബി.കോം എല്‍.എല്‍.ബി (ഓണേഴ്‌സ്), ബി.ബി.എ എല്‍.എല്‍.ബി (ഓണേഴ്‌സ്) പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച 24 ന് ആരംഭിക്കും.വിശദമായ ടൈം ടേബിള്‍ സര്‍വ്വകലാശാല വെബ് സൈറ്റില്‍.

പരീക്ഷഫലം
2019 നവംബര്‍ മാസത്തില്‍ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എസ്.സി മെഡിക്കല്‍ ലബോറട്ടറി ടെക്ക്‌നോളജി (MLT)റെഗുലര്‍/സപ്ലിമെന്ററി ഡിഗ്രി പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Share this post

scroll to top