പ്രധാന വാർത്തകൾ
സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ എസ്എഫ്ഐയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്പ്രിസൺ ഓഫീസർ, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്: പിഎസ്‌സി ചുരുക്കപ്പട്ടിക ഉടൻപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 29ന്: തസ്തികകൾ അറിയാംപിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ് പ്രവേശനം, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ: കേരള സർവകലാശാല വാർത്തകൾകാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാല പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ, പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷഎംജി സർവകലാശാല പരീക്ഷാ സമയത്തിൽ മാറ്റം, മറ്റു പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ, പ്രഫഷണല്‍ ട്രെയിനിങ്സംസ്കൃത സർവകലാശാല ബിഎ റീഅപ്പിയറൻസ് പരീക്ഷകൾ, ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി നിയമനംകണ്ണൂർ സർവകലാശാല പരീക്ഷാഫലം, ടൈംടേബിൾഎംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം: അപേക്ഷ ഡിസംബർ 15വരെഅഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിൽഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിങ്: അപേക്ഷ 26വരെ

ബിഎസ്‌സി നഴ്സിങ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇന്ന്: ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് 10-ന്

Oct 3, 2020 at 9:27 am

Follow us on

\"\"

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ബി.എസ്സി. നഴ്സിങ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എൽ.ബി.എസ്. ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് 10-ന് നടത്തും. രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റ് 15-നും മൂന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് 21-നും നടത്തും. പ്രവേശനത്തിനുള്ള സമയക്രമം ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
നവംബർ 15-ന് പ്രവേശനനടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കും.
മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് 25ന് നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റ് അഞ്ചിനും മൂന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് 12-നും നടത്തും. 19-നാണ് നാലാം അലോട്ട്മെന്റ്. നവംബർ 15-ന്ശേഷം സർക്കാർ സീറ്റുകളിൽ ഒഴിവുവന്നാൽ അവയിൽ മാനേജ്മെന്റുകൾ നേരിട്ട് പ്രവേശനം നടത്തും.

\"\"

Follow us on

Related News