പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

ഒക്ടോബർ 15മുതൽ സ്കൂൾ തുറക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം

Sep 30, 2020 at 10:23 pm

Follow us on

\"\"

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കി. അൺലോക്ക് അഞ്ചാംഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾക്ക് പുറത്ത് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകുന്നത്. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ സ്കൂളുകൾക്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതപത്രം നിർബന്ധമാണ്. അൺലോക്ക് നാലാംഘട്ടത്തിൽ 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ പഠനം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം മാർഗ്ഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നെങ്കിലും കേരളം നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല.

\"\"

Follow us on

Related News

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 29ന്: തസ്തികകൾ അറിയാം

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 29ന്: തസ്തികകൾ അറിയാം

തിരുവനന്തപുരം:പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങി 46 വിഭാഗങ്ങളിലെ...