യുഎസ്എസ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക പരിശോധനക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ഫെബ്രുവരി 29ന് നടന്ന യുഎസ്എസ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക പരിശോധനക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജൂൺ 17നകം പരീക്ഷാ സെക്രട്ടറിക്ക് നേരിട്ടോ തപാലിലോ സമർപ്പിക്കാം. ഉത്തരസൂചിക താഴെ കാണുന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Share this post

scroll to top