‘കൂട്ടുകൂടാം ജീവജാലങ്ങൾക്കൊപ്പം’ നാളെ മുതൽ തുടങ്ങും

കണ്ണൂർ: ഓർക്കാപ്പുറത്തുണ്ടായ ലോക് ഡൗണിൽ വേനൽ അവധി ആഘോഷിക്കാനാകാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി അപൂർവ്വ അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് എംഎആർസി (Malabar Awarenes and Rescue Centre for Wildlife ). തുമ്പികൾ, പൂമ്പാറ്റകൾ, മൽസ്യങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള കുട്ടികളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധർ മറുപടി നൽകും. നാളെ മുതൽ ലോക് ഡൗൺ കഴിയുന്നത് വരെയാണ് ഈ അവസരം. രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫോണിലൂടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം.

പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾക്കായി 9048295427 എന്ന നമ്പറിലും തുമ്പികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾക്കായി 9895834347 എന്ന നമ്പറിലും മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾക്കായി 9400059926 എന്ന നമ്പറിലും പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾക്കായി 9895255225 എന്ന നമ്പറിലും പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി 9995709530 എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാം. രാവിലെ 10 മുതൽ 12 വരെ മാത്രമേ ഈ നമ്പറിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളു. ‘കൂട്ടുകൂടാം ജീവജാലങ്ങൾക്കൊപ്പം’ എന്ന പരിപാടിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ 9847313431 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

Share this post

scroll to top