വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിൽ നിയമനം: നാളത്തെ ഇന്റർവ്യൂ മാറ്റിവച്ചു.

Published on : February 20 - 2020 | 7:05 am

തിരുവനന്തപുരം: വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മൾട്ടി ടാസ്‌ക് കെയർ പ്രൊവൈഡറുടെയും ടെയ്‌ലറിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെയും ഒഴിവിലേക്ക് നാളെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അഭിമുഖം മാറ്റിവച്ചു. നാളെ നടത്താനിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ 28 ലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.

0 Comments

Related NewsRelated News